Headerbild

Upplands Kanotförbund

UPK är medlem i Svenska Kanotförbundet (SKF), som är en del av Riksidrottsförbundet.

SKF är i sin tur indelat i distriktsförbund. UPK är medlem i Upplands Kanotförbund (UKF). UKF består för närvarande av 6 klubbar (2019).

Mer detaljerad info finns på SKF hemsida www.kanot.com.

Stadgar för distriktförbund hittar man här.
https://www.kanot.com/globalassets/svenska-kanotforbundet/dokument/forbundet/dokument6/stadgar--regler/sdf-stadgar-2012-03-10.doc

UKF består av en styrelse sammansatt av medlemmar från de deltagande klubbarna.

I mars håller UKF ett årsmöte dit varje medlemsförening får skicka ombud.

Ett ombud ska representera UPK på UKF årsmöte.

  • Man får skicka två ombud per förening men varje förening har bara en röst.

  • Ett ombud får inte sitta i styrelsen för UKF.

  • Ett ombud får bara representera en förening.

  • Ett ombud måste vara röstberättigad medlem i den förening man representerar.

Ombud utses antingen av UPK årsmöte eller UPK styrelse. Ett ombud måste ha en fullmakt från styrelsen för att få rösta på UKF årsmöte.

Vid UKF årsmöte röstar medlemsföreningarnas ombud fram ombud till SKFs årsmöte. Ett ombud till SKFs årsmöte kan vara vem som helst från medlemsföreningarna.