Headerbild

Säkerhet

I strömmande vatten uppstår ofta enorma krafter som alltid är en potentiell fara när man rör sig i eller runt detta vatten. Självklart finns det också gott om forsar som man inte bör paddla i eller bara med motsvarande expertkunskap.

Om man å andra sidan börjar att paddla fors genom att gå en nybörjarkurs med kunniga instruktörer så lär man sig att bygga upp ett säkerhetstänkande kring paddlingen som sedan alltid finns med. Det viktigaste om den nödvändiga säkerhetsutrustningen och förhållningsregler vid forspaddling listar vi nedan under ”Säkerhet vid forspaddling – 10 viktiga punkter”.

Värt att anmärka är också att forspaddling i Sverige ofta sker i breda strömfåror med ett lekställe eller forsen mitt i. Risken att fastna under vatten som oftast är den enda riktigt farliga situationen är då ytterst nära 0. Tar man hänsyn till alla dessa faktorer är forspaddling i kajak en relativt säker sport och allvarliga olyckor har i Sverige inte heller förekommit. Många tycker således att det farligaste med (icke extrem) forspaddling är den ofta långa bilresan dit – och det ligger kanske någonting i det.

Uppsala paddlarklubb har även utarbetat en säkerhetspolicy som gäller vid alla klubbaktiviteter.

Säkerhet vid forspaddling – 10 viktiga punkter

1. Paddla aldrig fors ensam.

2. Använd alltid flytväst, hjälm och våtdräkt och ha flytkroppar i kanoten.

När det är kallt i vattnet och/eller forsarna är långa ska man ha lång våtdräkt. Korta neoprenbyxor och tät paddeljacka kan räcka när det är varmare i vattnet.

3. Kom överens innan paddlingen om vad som gäller.

Fastställ vem som har huvudansvaret för gruppen under paddelturen. Se till att alla i gruppen känner till förutsättningarna, t ex sträckans längd, svårighetsgrad och var upptagsplatsen ligger. Alla måste också veta vilka tecken och signaler som gäller och vara adekvat utrustade.

4. Gruppen bör ha en ledare.

Ledaren har huvudansvaret för gruppens säkerhet men glöm inte bort att alla i gruppen har ett eget ansvar.

5. Rekognoscera alltid om du är osäker.

Kontrollera alltid flödet eller vattenståndet innan paddlingen. Tveka aldrig att kliva upp och rekognoscera om du inte ser exakt hur du ska paddla.

6. Överskatta inte din eller andras förmåga.

Utsätt aldrig dig själv eller dina medpaddlare för fara genom att ta onödiga risker. Ta alltid reda på dina medpaddlares kapacitet.

7. Var uppmärksam på vad de andra i gruppen gör.

Håll gruppen samlad och försök hålla ögonkontakt med dina medpaddlare.

8. Rädda dig själv.

Lita inte på att bli räddad av andra utan agera som om du vore ensam i forsen. Om du välter, gör eskimåsväng eller försök simma in till land.

9. Rädda den nödställde först, utrustningen sedan.

En nödställd person ska undsättas så fort som möjligt. Försök dock hitta en metod där risken för de som genomför räddningsaktionen minimeras.

10. Första hjälpen ska finnas tillgänglig.