Headerbild

Vattennivåer i Sverige

Vattennivån i forsarna kan ändras fort beroende på regn och snösmältning. Det finns några internetsidor som lägger upp mätningar.

Den vi använder mest är Vattenföring, eller vattenwebb.smhi.se, eller fyris-on-line.nu

För paddling i Dala-Floda scrollar man ner till Dalälven, Mockfjärd ligger strax nedströms Dala-Floda. Lima ligger några mil uppströms.

  • Det tar ungefär två dagar från att en förändring i Lima syns i Mockfjärd.

  • Runt 70-90 i Mockfjärd är lågt. Bra för Hällhole vid Palatset.

  • Runt 200 är medelhögt

  • Runt 300 funkar Kärringvågen. Det börjar bli olämpligt att paddla i Lissfors.

  • >400 är när vårfloden kommer.

För paddling i Gysinge tittar man också på Dalälven - Näs.

  • Runt 200 är lågt, bra för nybörjarkurs. Ön uppströms funkar.

  • ~300 funkar vågen i Sevedskvarn för nybörjarkurs. Men blir flödet klart högre slätas den ut.

  • Över 500 kan bli lite jobbigt för nybörjarkurs. Men vi har kört kurs i >900.

  • Vi har även kört kurs <100. Alla sträckar funkar. Även vid ön uppströms.