Headerbild

Att vara medlem

Som medlem i UPK har man möjlighet att delta på träningar och klubbturer och man har tillgång till klubbens utrustning i samband med det.

Alla medlemmar rekommenderas att registrera sig på UPKs mejllista för att få information om vad som händer i klubben.

Aktiva medlemmar i klubben har möjlighet att söka bidrag för utbildning inom säkerhet och ledarskap relaterat till paddling.

UPK är medlem i Svenska Kanotförbundet. UPK betalar tävlingslicens för alla medlemmar som tävlar.