Headerbild

Försäkring

Observera att klubbens försäkringar endast i undantagsfall kan vara till hjälp vid en olyckshändelse och att det är upp till dig själv att hålla koll på dina egna försäkringar!

Publicerad 2017-01-15, senast uppdaterad 2017-01-15 

Nedanstående text beskriver klubbens försäkringar och hur klubbens medlemmar påverkas av dem. Styrelsen kan inte garantera att texten är dagsaktuell men gör sitt bästa för att hålla texten uppdaterad.

Båtförsäkring

Klubben har en egendomsförsäkring för klubbens båtar som ligger i kanothuset. Detta är i princip bara en brandförsäkring (innehåller även en ansvarsdel) så att vi får lite pengar tillbaka om huset brinner ner. Försäkringen gäller inte för stöld eller skador på kajaker då detta skulle bli väldigt dyrt i förhållande till värdet på kajakerna.

Som medlem i UPK blir man ersättningsskyldig om man har sönder en kajak eller paddel.

Brandförsäkringen gäller bara för klubbens båtar och inte för de privata båtar som ligger i kanothuset.

För privata båtar är det upp till medlemmarna/ägaren att ordna med försäkring (går ofta att koppla till hemförsäkringen).

Olycksfallsförsäkring

Innebär att man t.ex. kan få pengar om man paddlar in ett träd och slår ut 3 framtänder eller dylikt.

De kommer i många olika former från många olika håll (skolan, facket, hemförsäkring osv). Riksidrottsförbundet har en försäkring som gäller för föreningar kopplade till dem med en olycksfallsdel som gäller för förtroendevalda, funktionärer, ledare och domare, dock ej för aktiva medlemmar.

Om man har en tävlingslicens eller är under 17 år så täcks man av en olycksfallsförsäkring som är kopplad till licensen.

För de flesta av oss som bara är glada motionärer så finns det från klubbens sida ingen olycksfallsförsäkring.  I dagsläget täcks majoriteten av klubbens medlemmar inte av någon olycksfallsförsäkring från klubben eller RF utan det är upp till medlemmarna själva att ordna det.

Var noga med att kolla upp vad som gäller i din privata hemförsäkring. Forspaddling kan ibland klassas som extremsport och är därför undantaget.

Kurser anordnade av UPK

Medlemskap ingår i alla UPKs kurser och ovanstånde gäller även vid deltagande i kurser och aktiviteter anordnade av UPK.

Som vuxen deltagare behöver man en egen försäkring.

En skillnad är dock att man under våra kurser inte är ersättningsskyldig för kajaker eller paddlar som skadas eller tappas bort (förutsatt att man inte varit uppenbart vårdslös).

Läs mer

Uppsala Paddlarklubb är medlem i Svenska Kanotförbundet. Läs mer om försäkringar på SKF hemsida: https://www.kanot.com/Forbundet/Forforeningar/Forsakring