Headerbild

Ersättning startavgifter

UPK kan ge bidrag till medlemmar som tävlar. Ta kontakt med styrelsen för att få veta vad som gäller. Budgeten per år har en maxgräns.

Vid tävlingar gäller följande om man vill få ersättning från UPK för startavgifter:

Skicka ett email till kassören (kassor@upk.se) i god tid före sista betalningsdag. Samordna er gärna, så att en person sköter kontakten med UPK-kassören respektive tävlingsarrangören. I semestertider måste ni förvissa er om att kassören fått e-posten. I brevet till UPK:s kassör ska följande framgå:

1. Ort och datum för tävlingen, tävlingens namn
2. Aktuell(a) gren(ar)/start(er)
3. Ditt (eller de tävlandes) för- och efternamn vid varje gren
4. Beloppet vid varje person och gren/start

Ska man ha ungdomsrabatt måste födelsedatum också anges.

Om du anmäler dig sent eller kassören inte är anträffbar så måste du betala tävlingsavgiften själv. För att få ersättning från UPK måste du se till att få ett kvitto av tävlingsarrangören där 1-4 framgår.