Headerbild

Hyra plats för privat kanot

Medlemmar kan hyra plats för privat forskajak eller kanadensare vid Fyrishov. Antalet platser är mycket begränsat.

Ta kontakt med materialansvarig för att få en plats tilldelad.

Priser 2024

  • 300 kronor för att hyra plats för en kajak

  • 550 kronor för att hyra plats för en kanadensare

Avgiften betalas från det datum du får en plats tilldelad. I fortsättningen betalas den årsvis i samband med medlemsavgiften. Samma regler gäller som för medlemsavgift. Du betalar alltid full avgift men får du en plats efter 30/9 gäller betalningen även för kommande år.

Kanotplatshyra ska betalas oavsett om kanoten förvaras inne på Fyrishov eller i klubbens kanothus.

UPK hyr inte ut platser för havskajaker.