Headerbild

Medlemsavgift

Medlemsavgifter 2024 (uppdaterat av styrelsen 2024-03-11)

  • 500 kronor för vuxna

  • 250 kronor för ungdomar under 18 år

  • 1000 kronor för en familj (i en familj ska alla vara skriva på samma adress)

Inbetalning ska göras till Uppsala paddlarklubbs postgiro 629754 – 3 eller SWISH 1232957264. Ange alltid vid inbetalningen namn och vad det gäller.

Är du ny medlem eller har fått förändrade personuppgifter måste du skicka ett email till medlemsregistret@upk.se . Ange

  • namn

  • personnr

  • adress

  • e-postadress

  • telefonnummer

  • ange gärna vilken typ av paddling du framförallt är intresserad av.

Ditt meddelande med dina personuppgifter raderas omedelbart efter medlemsregistret har uppdaterats.

Avgiften ska vara betald senast 31/3 varje år för dig som redan är medlem.

Är du ny medlem ska avgiften betalas när du ansöker om medlemskap. Blir du medlem efter 30/9 bjuder vi på medlemskap även avgiftsåret efter. Så går du med som ny medlem efter 30/9 2023 får du även medlemskap för 2024.