Headerbild

Kanotpolo

Ytterligare en paddlingsgren som vi ägnar oss åt inom Uppsala paddlarklubb är kanotpolo. Under vintern spelar vi mest på våra bassängtider på fredagar men det finns även en enkel polobana precis intill vårt kanothus vid Fyrisån som regelbundet utnyttjas på kvällar under de varmare årstiderna.

Kanotpolo utövas av fem spelare per lag som sittandes i kajaker ska driva fram en boll med händerna och paddel på en vattenyta av helst 35 x 23 meter. Sedan är det bara att försöka kasta bollen i motståndarnas mål (1 x 1,5 meter) som är uppsatt 2 meter över vattenytan på spelplanens kortsida. För att göra denna uppgift lite mer krävande försöker motståndarlaget att förhindra detta, både ute på banan och med en målvakt. Målvakten är den spelare som ligger under det egna målet och sträcker upp paddeln. Spänningen höjs ytterligare genom att det är tillåtet att med en hand tackla (knuffa) den bollförande spelaren på axeln. Alla övriga deltagare behandlas aningen mer varsamt och särskild målvakten som inte får röras av någon annan spelare.

Helst används särskilda polokajaker  som är relativt ranka och snabba och polstrade på båda änderna, men i frånvaro av dessa går det även bra att spela i vanliga forskajaker. Hjälmar med galler och flytvästar skyddar spelarna. Bollen är en vanlig vattenpoloboll. Till UPKs poloverksamhet kan all utrustning lånas gratis.

Eftersom en bra polospelare måste både behärska paddelteknik och ha bra bollsinne, teknik, kraft och kondition är kanotpolo på hög nivå en mycket krävande sport. I Uppsala spelar vi dock mest för skojs skull och det går även bra att delta som nybörjare.

Har du lust att vara med ? Anmäl ditt intresse till info@upk.se.

In english below

Sammanfattning av kanotpoloregler 

För att undvika skador är det viktigt att alla som spelar polo har FLYTVÄST och HJÄLM på sig. Flytvästen hjälper till att skydda överkroppen om en annan kajak tacklar fel och kommer upp med nosen på kroppen. Hjälmen är viktigt som skydd då både boll och paddelblad kan träffa i ansiktet och huvudet. Hjälmarna är märkta S, M, L. Vi  har också kapell märkta med P och storlek på midjan som passar polobåtarna. Tänk på att blöta dem innan ni använder dem. Kom ihåg att skölja all utrustning innan den hängs/läggs tillbaka på sin plats. Jättebra också om alla hjälps åt att sätta upp och ta ner målen.

Några viktiga regler för säkrare och roligare spel. Alla poloregler från ICF finns på engelska på följande länk under canoe polo: http://www.canoeicf.com/rules-and-statutes

  • Om någon har bollen så nära att de kan lägga handen på bollen får du inte försöka ta bollen med paddeln.  Använder man paddeln i detta läget är det frikast.

  • Inom 6 meter från varje mål får man flytta motståndarna med sin kajak vare sig spelaren har bollen eller inte, utanför 6 meter får man bara tackla den spelare som har bollen. Tacklar man någon utan boll utanför 6 meters zonen är det obstruktion och frikast.

  • Man får inte röra målvaktens kajak när man anfaller, eller knuffa en försvarare in i målvakten. Som målvakt räknas den spelare som sitter under målet med paddeln uppe.

  • Man får knuffa den spelare som har bollen. För att minska skaderisken får man bara knuffa med en hand mot axel eller sidan under armen, man måste också se till att spelaren inte kan träffa en annan kajak eller kanten på bassängen.

För mer kanotpolo inspiration:

https://www.youtube.com/watch?v=j8ypq1k8LQM

https://www.youtube.com/watch?v=yyFypW3Sx-U

Vi ses i bassängen och på Fyrisån!

 

Summary of rules for canoe polo

To avoid injuries it is important the everybody playing polo wears a LIFEJACKET and HELMET. Your lifejacket will help protect your upper body in the case of an illegal tackle where the opponents kayak can come up on your boat and possibly body. The helmet is important as both balls and paddles can cause major injuries to your face and head. Helmets are labelled S, M, L. We also have skirts (labelled P for polo and waist size) for the polo boats, please wet them before use. Please remember to rinse all equipment before returning it to its designated area. Also great if everyone helps with the nets before/after practice.

Some rules to make our polo sessions safer and more fun! All rules for canoe polo can be found at the IFC homepage: http://www.canoeicf.com/rules-and-statutes

  • If someone is close enough to touch the ball with their hand, you cannot use your paddle to take the ball. If you use your paddle in this scenario it is a free throw.

  • Within the 6 m zone from the goal you can move other player’s kayaks with your boat, doesn’t matter if the player has the ball or not. Outside of the 6 m zone you can only tackle the person with the ball.

  • You cannot move the goalkeepers kayak when attacking, or push a defender into the goalie.

  • You may push the player that has the ball, it is only allowed to use one hand and push on the shoulder or below the arm on the side. It is an illegal push if the player risks hitting something so make sure the player is pushed where there is free water.

More canoe polo inspiration:

https://www.youtube.com/watch?v=j8ypq1k8LQM

https://www.youtube.com/watch?v=yyFypW3Sx-U

See you on the pitch!